Ο Αριστοτέλης συνομιλεί με την αλληγορική μορφή της Φιλοσοφίας περί Φύσεως.
Περιγραφή: Χαρακτικό από την έκδοση: Βοήθιος, «De differentiis topicis libri quator», Παρίσι, P. Calvarin, 1537.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1537
Τεχνική: Ξυλογραφία
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Seuerini Boetii De differentiis topicis libri quatuor.
Συγγραφέας έκδοσης: Βοήθιος (Anicius Manlius Severinus Boethius)
Εκδότης : Prigent Calvarin
Τόπος έκδοσης: Παρίσι
Χρόνος έκδοσης: 1537
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Συλλογή Κ.Σπ. Στάικου
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης
Φιλοσοφία
Αλληγορία
Βοήθιος
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Κ.Σπ. Στάικος
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων