Σελίδα τίτλου από την έκδοση: Αριστοτέλης, «Άπαντα», Βασιλεία, Johann Bebel, 1531.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Αριστοτέλους Άπαντα, Aristotelis, summi semper viri, et in quem umum vim suam universam contulisse natura rerum videtur, opera, quaecunque impressa hactenus extiterunt omnia, summa cum vigilantia excusa. Per Des. Eras[mum] Roterodamum..
Συγγραφέας έκδοσης: Αριστοτέλης
Εκδότης : Johann Bebel
Τόπος έκδοσης: Βασιλεία
Χρόνος έκδοσης: 1531
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων