Αλεσσάντρο Πικκολόμινι, «Annotationi nel libro della Poetica d'Aristotele, con la traduttione del medesimo Libro, in lingua Volgare».
Περιγραφή: Σελίδα τίτλου από την έκδοση: Alessandro Piccolomini, «Annotationi nel libro della Poetica d'Aristotele», Βενετία, Giovanni Varisca, 1575.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Annotationi di M. Alessandro Piccolomini, nel libro della Poetica d'Aristotele, con la traduttione del medesimo Libro in lingua Volgare.
Συγγραφέας έκδοσης: Alessandro Piccolomini
Εκδότης : Giovanni Variska
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1575
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης
Alexander Piccolomineus
Alessandro Piccolomini
Σελίδα τίτλου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων