Ο Αριστοτέλης. Ανάγλυφο στον Καθεδρικό ναό της Σαρτρ.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Χρόνος δημιουργίας: 12ος αι.
Τόπος μνημείου: Γαλλία
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Πηγή: Wellcome Collection
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://wellcomecollection.org/works/a9zb4w96
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές (CC BY 4.0)
Δικαιώματα: Wellcome blog post (archive).
Σημειώσεις: https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/db/9f/cf21c1d6e425d355b5e78a5fb859.jpg
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων