Ο Αριστοτέλης μπροστά στην προτομή του Ομήρου. Πίνακας του Rembrandt, 1653.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Rembrandt Harmensz
Χρόνος δημιουργίας: 1653
Τεχνική: Ελαιογραφία
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Metropolitan Museum of Art
Πηγή: https://www.metmuseum.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437394
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων