Ιωάννης Αργυρόπουλος. Εισαγωγή στη λατινική μετάφραση του «Περί ερμηνείας» του Αριστοτέλη. Αφιερωματικό αντίτυπο στον Πέτρο Α' του οίκου των Μεδίκων.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 15ος αι.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Αργυρόπουλος, Ιωάννης
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Argyropoulos,_Preface_to_Latin_De_Interpretatione.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 71.7, fol. 2, Φλωρεντία.
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων