Βιβλιόσημο τoυ Sir Thomas Smith.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Πηγή: William Younger Fletcher F.S.A.,"English Book Collectors",Kegan Paul,Trench,Trubner and Company,Limited,London,1902,σελ.35.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Σμίθ, Τόμας Σερ, διπλωμάτης, λόγιος & συλλέκτης βιβλίων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων