Βιβλιοθήκη της Σελεστά

Η σημερινή εικόνα της βιβλιοθήκης δεν αντιπροσωπεύεται μόνο από τα βιβλία και τους κώδικες του Beatus Rhenanus, αλλά ενσωματώνει και την ενοριακή βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1452 και σηματοδοτεί την πνευματική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στη Σελεστά από τότε.

Από το 1417 η Σελεστά άρχισε να διαδραματίζει αξιοπρόσεκτο ρόλο στην πνευματική Αναγέννηση του Βορρά και εκεί ιδρύθηκε ουμανιστική σχολή που λειτουργούσεhumaniste-selestat ως το 1526 – η μόνη ουμανιστική σχολή της Δυτικής Γερμανίας. Αποτέλεσε μάλιστα τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των μεγάλων πανεπιστημιακών σχολών της Ιταλίας και του Ρήνου και συγκέντρωσε σταδιακά εξέχοντα μέλη των ανθρωπιστικών σπουδών, δεχόμενη παράλληλα την επίδραση του ιταλικού ουμανιστικού πνεύματος. Μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή και με την υπόδειξη νεαρών σπουδαστών της Χαϊδελβέργης, ήρθε να διδάξει στη Σελεστά ο Ludwig Dringenberg. Η διδασκαλία του, από το 1441 ως το 1477, όπως και του Crato Hofmann που τον διαδέχθηκε και ιδιαίτερα του Hieronymus Gebwiler, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της τοπικής ουμανιστικής σχολής (Adam, Humanisme, 18-21). Έτσι, από το 1450 έγινε επιτακτική πλέον η ανάγκη ίδρυσης βιβλιοθήκης για να υποστηρίξει τις λατινικές σπουδές, που γνώριζαν ζηλευτή επιτυχία στη Sélestat, ειδικά μετά τις παραδόσεις του Dringenberg. Η βιβλιοθήκη αυτή συγκροτήθηκε κυρίως με δωρεές, από το 1452, και ιδιαίτερα από τις χορηγίες των: Johannes Westhuss (1452), Johann Fabri (1470), L. Dringenberg (1477), Jacob Wimpfeling και Martin Ergersheim (1535) (Adam, Humanisme, 77-83).

Η διδασκαλία στη σχολή της Σελεστά βασίστηκε κατεξοχήν στις επιλογές που παρείχε ο πλούτος της βιβλιοθήκης της·selestat 1 κατά κανόνα πρώτες εκδόσεις των τυπογραφείων της Βενετίας και της Βασιλείας. Η έντονη αυτή πνευματική κίνηση γρήγορα ξεπέρασε τα όρια της μικρής πόλης και γύρω στο 1515 οι λόγιοι της Σελεστά δημιούργησαν μία φιλολογική εταιρεία στα πρότυπα των ιταλικών, την επονομαζόμενη Stubengesellschaft. Οι δύο αυτές βιβλιοθήκες του Beatus Rhenanus και της τοπικής ουμανιστικής σχολής, στεγάζονται από το 1760 στον πρώτο όροφο ενός αναγεννησιακού ύφους οικοδομήματος, του Halle-aux-Blés (Βιβλ. V, 378).

 
Επωνυμία: Bibliothèque Humaniste de Sélestat (Ανθρωπιστική Βιβλιοθήκη της Σελεστά)
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τόπος ίδρυσης: Σελεστά
Τόπος λειτουργίας: Σελεστά
Χρόνος ίδρυσης: 1452
Αναφέρει: Πρόσωπα
Ρενανός, Βεάτος, λόγιος
Εικόνες
Άποψη του εξωτερικού της βιβλιοθήκης της Σελεστά.
Άποψη της βιβλιοθήκης του Beatus Rhenanus με τη χαρακτηριστική στάχωση των βιβλίων του.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Ρενανός, Βεάτος, λόγιος
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιοθήκες
Προβολή λιγότερων