Ταράσιος, λόγιος

Ο Ταράσιος, αδελφός του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου Α΄, είναι γνωστός στον βιβλιολογικό κόσμο ως ο αποδέκτης της επιστολής που προτάσσεται ως εισαγωγικό σημείωμα στο σύγγραμμα Βιβλιοθήκη του Φωτίου. Από το σημείωμα αυτό, φαίνεται ότι ο Ταράσιος συμμετείχε στις βιβλιολογικές αναζητήσεις του Φωτίου στα διάφορα μοναστηριακά κέντρα της Κωνσταντινούπολης και των γύρω περιοχών, για την καταγραφή του χειρόγραφου πλούτου τους (Lemerle, Ουμ., 165-174 · Βιβλ. ΙΙΙ, 226-229).

Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Όνομα/Προσωνυμία: Ταράσιος
Ιδιότητα/Αξίωμα: Λόγιος
Τόπος δράσης: Κωνσταντινούπολη
Χρόνος δράσης: 9ος αι.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Φώτιος Α΄, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Φώτιος Α΄, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων