Ταράσιος, λόγιος

Ο Ταράσιος, αδελφός του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου Α΄, είναι γνωστός στον βιβλιολογικό κόσμο ως ο αποδέκτης της επιστολής που προτάσσεται ως εισαγωγικό σημείωμα στο σύγγραμμα Βιβλιοθήκη του Φωτίου. Από το σημείωμα αυτό, φαίνεται ότι ο Ταράσιος συμμετείχε στις βιβλιολογικές αναζητήσεις του Φωτίου στα διάφορα μοναστηριακά κέντρα της Κωνσταντινούπολης και των γύρω περιοχών, για την καταγραφή του χειρόγραφου πλούτου τους (Lemerle, Ουμ., 165-174 · Βιβλ. ΙΙΙ, 226-229).

Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Όνομα/Προσωνυμία: Ταράσιος
Ιδιότητα/Αξίωμα: Λόγιος
Τόπος δράσης: Κωνσταντινούποληsemantics logo
Χρόνος δράσης: 9ος αι.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Φώτιος Α΄, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Φώτιος Α΄, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων