Το Γυμνάσιο της Ρόδου

Στη Ρόδο, η οποία είχε σημαντική πνευματική παράδοση ήδη από τα χρόνια της κλασικής εποχής λόγω της φιλοσοφικής σχολής που ίδρυσε ο αγαπητός μαθητής του Αριστοτέλη, Εύδημος, αλλά Rodes Gymnasium floorplanκαι εξαιτίας των επαφών που αναπτύχθηκαν με τους φιλολογικούς κύκλους της Αλε­ξανδρινής Βιβλιοθήκης, υπήρχαν περισσότερα από ένα γυμνάσια. Το σημαντικότερο από αυτά χρονολογείται στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της πόλης, το 408 π.Χ. Οικοδομημένο στις κλιτύες της ακρόπολης κάτω από το τέμενος του Απόλλωνα, ξεχώριζε για το επιβλητικό του στάδιο και τις δύο μεγαλόσχημες ορθογώνιες παλαίστρες του —μία για τους εφήβους και μία για τους νέους.

Η βιβλιοθήκη αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα ενός κτιριακού συγκροτήματος με διάφορες μεγάλες αίθουσες συνδεδεμένες μεταξύ τους με διαδρόμους και μικρά κλιμακοστάσια. Στην αίθουσα της βιβλιοθήκης, διαστάσεων 20,50×11,70 μ. περίπου, οδηγούσε μια πύλη, αριστερά της οποίας είχαν κατα­σκευαστεί οκτώ κόγχες (πλάτους 1,95 μ.) υπερυψωμένες κατά 60 εκατοστά περίπου από το έδαφος, μέσα στις οποίες είχαν τοποθετηθεί ξύλινα ερ­μάρια για την αποθήκευση των παπύρινων βιβλίων. Η ση­μερινή, μετά την αναστήλωση, τοξοειδής μορφή των κογχών αυτών είναι υποθετική, ενώ χρωματικές αλλοιώσεις στην τοιχοποιία υποδηλώνουν ότι η βιβλιοθήκη καταστράφηκε τουλάχιστον μία φορά από πυρκαγιά. Rodes GymnasiumΑπέναντι από τα βιβλιοστάσια, ίσως υπήρ­χε μια συστάδα παρα­θύρων για τον φωτισμό της αίθουσας. Με την πίσω πλευρά των βι­βλιοστασίων συνόρευε μια άλλη αίθουσα, ι­σότιμη στις διαστά­σεις, η πρόσβαση στην οποία γινόταν από δύο ανοίγματα που υπήρχαν στο εσωτερικό των κογχών. Η αίθουσα αυτή δεν αποκλείε­ται να χρησίμευε ως αναγνωστήριο, αντιγραφικό εργαστήρι ή απο­θήκη βιβλίων και γενικότερα ως χώρος για την καλή λειτουργία της βιβλιοθήκης του γυμνα­σίου. Η επιγραφή που ανακάλυψε ο Ι.Χρ. Παπαχριστοδούλου κάνει λόγο για τρία διατάγματα που σχετίζονται με την οργάνωση της βι­βλιοθήκης και με δωρεές βιβλίων. Αναφέρεται επίσης μια κιβωτός, ένα αρχείο πιθανώς όπου φυλασσόταν υλικό σχετικό με τον κανονισμό του γυμνασίου και της βιβλιοθήκης. Στον τοίχο απέναντι από την είσοδο της βιβλιοθήκης, συμμετρικά στον άξονά της, μια άλλη πύλη οδηγούσε σε κάποια μεγαλύτερη α­ίθουσα, η οποία πιθανότατα χρησίμευε για συγκεντρώσεις, συ­μποσιακού μάλλον χαρακτήρα.

 

Κ.Σπ. Στάικος, Η Αρχιτεκτονική των Βιβλιοθηκών στον Δυτικό Πολιτισμό, Αθήνα, Άτων, 2016, σ. 62–63.

Επωνυμία: Γυμνάσιο Ρόδου
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότηταsemantics logo
Τόπος: Ρόδοςsemantics logo
Αποπεράτωση: 5ος αι. π.Χ.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εύδημος, φιλόσοφος
Εικόνες
Κάτοψη της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου της Ρόδου.
Τα ερείπια της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου της Ρόδου.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Αρχιτεκτονική
Προβολή λιγότερων