Το Γυμνάσιο της Ρόδου

Στη Ρόδο, που από τα χρόνια της κλασικής εποχής είχε ήδη διαμορφώσει σημαντική πνευματική παράδοση λόγω της φιλοσοφικής σχολής που ίδρυσε ο αγαπητός μαθητής του Αριστοτέλη, ο Εύδημος, αλλά Rodes Gymnasium floorplanκαι εξαιτίας των επαφών που αναπτύχθηκαν με τους φιλολογικούς κύκλους της Αλε­ξανδρινής Βιβλιοθήκης, υπήρχαν περισσότερα από ένα γυμνάσια. Το σημαντικότερο από αυτά χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της πόλης, το 408 π.Χ. Οικοδομημένο στις κλιτύες της ακρόπολης κάτω από το τέμενος του Απόλλωνα, ξεχώριζε για το επιβλητικό του στάδιο και τις δύο μεγαλόσχημες ορθογώνιες παλαίστρες του – μία για τους εφήβους και μία για τους νέους. Η βιβλιοθήκη αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα ενός κτηριακού συγκροτήματος με διάφορες μεγάλες αίθουσες συνδεδεμένες μεταξύ τους με διαδρόμους και μικρά κλιμακοστάσια. Στην αίθουσα της βιβλιοθήκης, διαστάσεων 20,50×11,70 μ. περίπου, οδηγούσε μια πύλη, αριστερά της οποίας είχαν κατα­σκευασθεί οκτώ κόγχες (πλάτους 1,95 μ.) υπερυψωμένες κατά 60 εκ. περίπου από το έδαφος, μέσα στις οποίες είχαν τοποθετηθεί ξύλινα ερ­μάρια για την αποθήκευση των παπύρινων βιβλίων. Η ση­μερινή, μετά την αναστήλωση, τοξοειδής μορφή των κογχών αυτών είναι υποθετική, ενώ χρωματικές αλλοιώσεις στην τοιχοποιία υποδηλώνουν ότι η βιβλιοθήκη καταστράφηκε μία φορά τουλάχιστον από πυρκαγιά. Rodes GymnasiumΣτην απέναντι πλευρά από αυτήν που ήταν ανεπτυγμένα τα βιβλιοστάσια, υπήρ­χε ίσως μια «συστάδα» παρα­θύρων για τον φωτισμό της αίθουσας. Με την πίσω πλευρά των βι­βλιοστασίων συνόρευε μία άλλη αίθουσα, ι­σότιμη από απόψεως διαστά­σεων, η πρόσβαση στην οποία γινόταν από δύο ανοίγματα που υπήρχαν στο εσωτερικό των κογχών. Η αίθουσα αυτή δεν αποκλείε­ται να χρησίμευε ως αναγνωστήριο, αντιγραφικό εργαστήρι ή απο­θήκη βιβλίων, και γενικότερα ως χώρος για την καλή λειτουργία της βιβλιοθήκης του γυμνα­σίου. Η επιγραφή που ανακάλυψε ο Γ. Χ. Παπαχριστοδούλου κάνει λόγο για τρία διατάγματα που σχετίζονται με την οργάνωση της βι­βλιοθήκης και με δωρεές βιβλίων. Αναφέρεται επίσης μια «κιβωτός», πιθανώς ένα αρχείο όπου φυλασσόταν υλικό σε συνάρτηση με τον κανονισμό του γυμνασίου και της βιβλιοθήκης. Συμμετρικά στον άξονα της εισόδου προς τη βι­βλιοθήκη, μια άλλη πύλη οδηγούσε σε κάποια μεγαλύτερη α­ίθουσα, η οποία πιθανότατα χρησίμευε για συνεστιάσεις και συγκεντρώσεις, συ­μποσιακού μάλλον χαρακτήρα (Αρχιτ., 62-63).

Επωνυμία: Γυμνάσιο Ρόδου
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τόπος: Ρόδος
Αποπεράτωση: 5ος αι. π.Χ.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εύδημος, φιλόσοφος
Εικόνες
Αναπαράσταση κάτοψης της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου της Ρόδου, W. Hoepfner
Τα ερείπια της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου της Ρόδου
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Αρχιτεκτονική
Προβολή λιγότερων