Το Γυμνάσιο της Νύσης

Στη Νύσα, πόλη που βρισκόταν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ακριβώς ανατολικά της Εφέσου, δεξιά του Μαιάνδρου ποταμού και στον δρόμο από τις Τράλλεις προς την Αντιόχεια, είχε οικοδομηθείNisa Gymnasium ένα μεγάλο γυμνάσιο με στάδιο, που εκτεινόταν σε 192 μέτρα και περιλάμβανε δύο μεγάλες παλαίστρες. Σ’ αυτό ακριβώς το γυμνάσιο ο Στράβων το 40 π.Χ. παρακολούθησε ομιλίες του Αριστόδημου από την Αλεξάνδρεια, συγγραφέα των Θηβαϊκών. Βορειότερα από τις πα­λαίστρες και ακριβώς στον άξονά τους, σώζονται τα ερείπια μιας επι­βλητικής κατασκευής, στην οποία, κατά τον αρχαιο­λόγο W. von Diest, λειτουργούσε η βιβλιοθήκη.

Το κτίσμα της βιβλιοθήκης, με πολλές κόγχες παρόμοιες με της βιβλιοθήκης του Κέλσου στην Έφεσο και πρόσοψη η οποία επίσης πρέπει να θύμιζε με τις κιονοστοιχίες της την ανωτέρω βιβλιοθήκη, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής σε ό,τι αφορά την υποδομή της σχετικά με την πρόβλεψη και προστασία των βιβλιοστασίων από έναν εκ των βασικών εχθρών τους: την υγρασία.

Το συγκρότη­μα αποτελείται από έναν κεντρικό πυρήνα, δηλαδή μια αίθουσα διαστάσεων 10×15 μ., με πλευρικούς τοίχους στους οποίους είχαν αναπτυχθεί 26 κόγχες σε δύο επίπεδα. Τους τρεις αυτούς πλευρικούς τοίχους με τα βιβλιοστάσια περιέκλειε ένας διώροφος διάδρομος με τοξωτά α­νοίγματα, που λειτουρ­γούσε ως βοη­θητικός χώρος αλλά και ως ασπίδα, απομονώνοντας τον τοίχο των βιβλιοστασίων από τον εξωτερικό. Η πρόσβαση προς τον προστατευτικό αυτόν διά­δρομο γινόταν από μια μικρή θύρα, αριστερά της κεντρικής εισόδου, ενώ δύο πα­ρά­θυρα στο σύστημα των διαδρόμων εξυπηρετούσαν στον εξαερισμό του.

Την κεντρική αίθουσα της βιβλιοθήκης έστεφε θολωτή οροφή και δεν αποκλείε­ται να την κο­σμούσε άγαλμα της θεάς Αθηνάς, προστάτιδας των γραμμάτων και των βιβλιοθηκών, τοποθετημένο, κατά κανόνα, στους απέναντι της εισόδου τοίχους – δηλαδή η θέση του αγάλματος αντι­στοιχούσε στη θέση της ιερής πύλης στις εκκλησίες. Δείγματα κάποιας ξύλινης ή άλλης κα­τασκευής που να υποδηλώνουν τον τρόπο πρόσβασης και κυκλοφορίας στα ερμάρια του επάνω διαζώματος, δεν βρέθηκαν (Αρχιτ., 63-65).

Επωνυμία: Γυμνάσιο Νύσης
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τόπος: Νύσα
Αναφέρει: Πρόσωπα
Στράβων από την Αμάσεια, γεωγράφος & ιστορικός
Βιβλιοθήκες
Η βιβλιοθήκη του Κέλσου στην Έφεσο
Εικόνες
Ερείπια από τη βόρεια πλευρά του Γυμνασίου της Νύσης
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Αρχιτεκτονική
Προβολή λιγότερων