Μανουήλ Φιλής, «Bestiary», ελληνικό χειρόγραφο του Άγγελου Βεργίκιου (1564) με μικρογραφίες πιθανότατα επιμελημένες από την κόρη του.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Μανουήλ Φίλης
Βεργίκιος Άγγελος
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, "Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό", Από τον Πετράρχη έως τον Μιχαήλ Άγγελο, Κότινος, Αθήνα, 2012, σελ.430.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Μικρογραφία Χειρογράφου
Αναφέρεται από: Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων