Εσωτερικό της Βιβλιοθήκης, χαρακτικό του Joseph Constantine Stadler βασισμένο σε πίνακα του Augustus Charles Pugin, από την έκδοση Rudolph Ackermann, “History of the University of Oxford…..Public Buildings”, Λονδίνο, Ackermann, 1814.
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:bodleian_5.jpg
Μέγεθος:740.29 kB
Μορφότυπο:JPEG