Ο βορινός εξωτερικός τοίχος της βιβλιοθήκης, όπως αποκαταστάθηκε.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Συλλογή Κ.Σπ. Στάικου
Τόπος μνημείου: Τσεζένα
Λέξεις κλειδιά: Μαλατέστα
Τσεζένα
Βορινός τοίχος
Πηγή: Κ.Σπ. Στάικος, «Βιβλιοθήκη. Από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση», Αθήνα 1996, σ. 304.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Κ.Σπ. Στάικος
Σημειώσεις: Φωτογραφία του Ν. Παναγιωτόπουλου.
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Μαλατέστα στην Τσεζένα
Βιβλιοθήκη του Μαλατέστα στην Τσεζένα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων