Ξύλινο έδρανο στη Βιβλιοθήκη του Νοβέλλο Μαλατέστα.
Περιγραφή: Λεπτομέρεια ξύλινου εδράνου, όπου διαφαίνεται καθαρά ο τρόπος ταξινόμησης και φύλαξης των χειρογράφων στα ράφια, κάτω από το αναλόγιο, καθώς και η αλυσόδεσή τους στις οριζόντιες μεταλλικές βέργες.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τίτλος έκδοσης: The Care of Books. An Essay on the Development of Libraries and their Fittings from the earliest times to the end of the Eighteenth Century
Συγγραφέας έκδοσης: John Willis Clark
Εκδότης : C.J. Clay and Sons
Cambridge University Press
Τόπος έκδοσης: Κέιμπριτζ
Χρόνος έκδοσης: 1901
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Συλλογή Κ.Σπ. Στάικου
Λέξεις κλειδιά: Μαλατέστα
Τσεζένα
Έδρανο
Αλυσίδα
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Εικόνα 94, σελ. 202.
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Μαλατέστα στην Τσεζένα
Βιβλιοθήκη του Μαλατέστα στην Τσεζένα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων