Αρχιερατικόν περιέχον τας θείας και ιεράς Λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου, και Γρηγορίου του Διαλόγου.
Περιγραφή: Η σελίδα τίτλου της έκδοσης περιβάλλεται από διακοσμητικό πλαίσιο και φέρει τυπογραφικό σήμα που απεικονίζει τον Μυστικό Δείπνο.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τίτλος έκδοσης: Αρχιερατικόν, περιέχον τας θείας και ιεράς λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Διαλόγου, ήτοι των Προηγιασμένων' έτι δε και τας τάξεις πασών των χειροτονιών μετά καί τινων αναγκαίων Ευχών' Εκδοθέν ήδη εις χρήσιν των Αρχιερέων, επιμελεία και αναλώμασι του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Νύσσης Κυρίου Μητροφάνους.
Συγγραφέας έκδοσης: Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Βασίλειος ο Μέγας
Γρηγόριος Ναζιανζηνός
Εκδότης : Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1714
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Γρηγορίου
Λέξεις κλειδιά: Μονή Γρηγορίου
Σελίδα τίτλου
Τυπογραφικό σήμα
Αρχιερατικόν
Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Βασίλειος ο Μέγας
Γρηγόριος Ναζιανζηνός
Άγιο Όρος
Αντώνιος Βόρτολι
Βενετία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, «Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους. Παλαιά ελληνικά έντυπα», Αθήνα 2000, σ. 86.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος
Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων