Θυμελαία και θαψία. Αναπαραστάσεις βοτάνων στον κώδικα Ω75 της Μονής Μεγίστης Λαύρας που περιέχει το «Περί Ύλης Ιατρικής» του Διοσκουρίδη.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Διοσκουρίδης, «Περί Ύλης Ιατρικής».
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωναςsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 12ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Διοσκουρίδης, «Περί Ύλης Ιατρικής» (κώδ. Ω75, φ. 53r)
Λέξεις κλειδιά: Διοσκουρίδης
Περί Ύλης Ιατρικής
Βότανα
Φυτά
Χειρόγραφο
Κώδικας
Άγιο Όρος
Μονή Μεγίστης Λαύρας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Γ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1979, σ. 108, εικ. 157.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
Σχέση με εικαστικό υλικό: Ο χαρτώος κώδικας 216 της Μονής Ιβήρων που περιέχει το «Περί Ύλης Ιατρικής» του Διοσκουρίδη.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων