Ο χαρτώος κώδικας 216 της Μονής Ιβήρων που περιέχει το «Περί Ύλης Ιατρικής» του Διοσκουρίδη.
Περιγραφή: Χειρόγραφο φύλλο με ερυθρά πρωτογράμματα και παρασελίδιες σημειώσεις. Πρόκειται για ένα από τα πέντε χειρόγραφα του έργου του Διοσκουρίδη που φυλάσσονται σε βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους, αντίγραφο του κώδικα Ω75 (12ος αι.) που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Μεγίστης Λαύρας.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 15ος αιώνας
Είδος: Χειρόγραφοsemantics logo
Κώδικαςsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ιβήρων
Λέξεις κλειδιά: Διοσκουρίδης
Περί Ύλης Ιατρικής
Χειρόγραφο
Κώδικας
Πρωτόγραμμα
Μονή Ιβήρων
Άγιο Όρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί του Αγίου Όρους» (κατάλογος έκθεσης), Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Υπουργείο Πολιτισμού/ Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 534.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω/ Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997
Σχέση με εικαστικό υλικό: Θυμελαία και θαψία. Αναπαραστάσεις βοτάνων στον κώδικα Ω75 της Μονής Μεγίστης Λαύρας που περιέχει το «Περί Ύλης Ιατρικής» του Διοσκουρίδη.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ιβήρων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων