Άποψη της Αγοράς του Τραϊανού στη Ρώμη.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τεχνική: Χαρακτικό
Τίτλος έκδοσης: Pierers Konversations Lexikon
Εκδότης : Union Deutsche Verlagsgesellschaft
Τόπος έκδοσης: Στουτγκάρδη
Χρόνος έκδοσης: 1891
Λέξεις κλειδιά: Αγορά Τραϊανού
Forum
Στήλη
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ForumRomanumRoma.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Επιμέλεια Έκδοσης: Joseph Kürschner
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Τραϊανού
Τραϊανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων