Μονή της Χώρας

Η μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, με τα περίφημα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες της παλαιολόγειας τέχνης, είχε σπουδαία βιβλιοθήκη, προτού ακόμη αναλάβει τον εξωραϊσμό της και τον εμπλουτισμό της ο Θεόδωρος Μετοχίτης (Bianconi, Cor., 391-438).  

Γνωρίζουμε από την αλληλογραφία του Μάξιμου Πλανούδη με τον Θεόδωρο των Μουζάλων ότι υπήρχε βασιλική βιβλιοθήκη σε μία βασιλική μονή όπου ζούσε ο Πλανούδης, η οποία δεν γνωρίζουμε KEF H 8με βεβαιότητα αν ήταν η μονή της Χώρας ή του Ακαταλήπτου. Σε επιστολή που χρονολογείται το 1292/93, ο Πλανούδης αναφέρει πως η βιβλιοθήκη στεγαζόταν σε ένα μεγάλο οίκημα που θησαύριζε κώδικες, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από διάφορα σημεία της Αυτοκρατορίας, συλλογή που είχε καταλογογραφηθεί το 1261.

Ο Πλανούδης μαρτυρεί πως η βιβλιοθήκη υπέφερε από δύο «κλασικούς» εχθρούς: δεν επιστρέφονταν τα βιβλία που δανείζονταν και πολλοί κώδικες καταστρέφονταν εξαιτίας της έλλειψης συντήρησης. Για την αντιμετώπισή τους, ο Πλανούδης έκανε δύο προτάσεις: αφενός, να λογοδοτεί ο εκάστοτε βιβλιοθηκάριος στον πρωτοπρεσβύτερο ή στον ίδιο τον αυτοκράτορα για τη δανειστική πολιτική του και αφετέρου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν οι κώδικες με τη χορηγία μελών του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος.

Δεν γνωρίζουμε αν καρποφόρησε η πρωτοβουλία του, πάντως τελικά η αποκατάσταση της βιβλιοθήκης συνδέθηκε με τον Θεόδωρο Μετοχίτη, που ανέλαβε το 1316 και την αποκατάσταση της Μονής της Χώρας, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν το 1315 (Ševčenko, Theodore · Βιβλ. III, 427-428).

 

Επωνυμία: Βιβλιοθήκη Μονής της Χώρας
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Τόπος ίδρυσης: Κωνσταντινούπολη
Τόπος λειτουργίας: Κωνσταντινούπολη
Αναφέρει: Πρόσωπα
Μετοχίτης Θεόδωρος, συγγραφέας
Εικόνες
Η Μονή της Χώρας, χαρακτικό από την έκδοση: Α.Γ. Πασπάτης, «Βυζαντιναί Μελέται. Τοπογραφικαί και Ιστορικαί», Κωνσταντινούπολις 1877.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιοθήκες
Προβολή λιγότερων