Πόστουμος Άννιος, βιβλιοφύλακας

Στον Άννιο Πόστουμο (Annius Postumus) o αυτοκράτορας Τραϊανός εμπιστεύθηκε τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης του, της περίφημης Bibliothecae Divi Traiani (Βιβλιοθήκη ελληνική και λατινική του θείου Τραϊανού). Του δόθηκε μάλιστα ο τίτλος του Επιτρόπου των βιβλιοθηκών του Τραϊανού (CIL, VIII 20684 και XIV 5352 · Βιβλ. ΙΙ, 362).

Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Όνομα/Προσωνυμία: Πόστουμος Άννιος (Postumus Annius)
Ιδιότητα/Αξίωμα: Βιβλιοφύλακας
Τόπος δράσης: Ρώμη
Χρόνος δράσης: 1ος/2ος αι. μ.Χ.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Τραϊανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας
Βιβλιοθήκες
Βιβλιοθήκη του Τραϊανού
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Τραϊανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων