Αγαθίας ο Σχολαστικός, ποιητής - ιστορικός

Ο Αγαθίας ο Σχολαστικός, που έζησε γύρω στα 530/32-579/82, στο σύγγραμμά του Ιστοριών Β', 29 αναφέρει ότι το εμπόριο των βιβλίων στην Κωνσταντινούπολη, κατά τον 6ο αιώνα, είχε συγκεντρωθεί κοντά στα εκπαιδευτήρια και στη βιβλιοθήκη που είχε οικοδομήσει ο Ιουλιανός για να στεγάσει τη συλλογή του, και προφανώς πολύ κοντά στο αντιγραφικό εργαστήριο και στη βιβλιοθήκη που ίδρυσε ο Κωνστάντιος Β´ και την οποία εγκαινίασε εκφωνώντας τον Λόγο του ο Θεμίστιος (Γιαννακόπουλος, Βιβλ. · Βιβλιοθήκη, 154).

Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Όνομα/Προσωνυμία: Αγαθίας Σχολαστικός
Ιδιότητα/Αξίωμα: Ποιητής
Ιστορικός
Τόπος γέννησης: Μυρίνα
Τόπος δράσης: Κωνσταντινούπολη
Χρόνος γέννησης: 530-532 μ.Χ.
Χρόνος θανάτου: 579-582 μ.Χ.
Χρόνος δράσης: 6ος αι. μ.Χ.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Κωνστάντιος Β΄, αυτοκράτορας
Ιουλιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Θεμίστιος, δάσκαλος - φιλόσοφος
Σημειώσεις: Η Μύρινα ή αλλιώς Μυρίνη είναι το σημερινό Sandarlik κοντά στην πόλη Aliağa.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων