Ο Ευαγγελιστής Μάρκος με την προσωποποίηση της Έμπνευσης - ο ευαγγελιστής Λουκάς με το γραμματέα του, φφ. 23β, 31α, κώδ. 234 (Καινή Διαθήκη), τέλη 12ου αι.
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:pantokratoros9.jpg
Μέγεθος:585.26 kB
Μορφότυπο:JPEG