Ο Απόστολος Παύλος. Μικρογραφία στον περγαμηνό κώδικα 234 της Μονής Παντοκράτορος, που είναι γνωστός ως «Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου».
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Ευαγγέλιον του Καλυβίτου.
Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου.
Περιγραφή: O Παύλος εικονίζεται καθιστός, σε στάση περισυλλογής, να κρατά ανοιχτό κώδικα.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 12ος-13ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Τετραευάγγελο (κώδ. 234, φ. 67α).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Παντοκράτορος
Παύλος
Απόστολος
Ιωάννης ο Καλυβίτης
Τετραευάγγελο
Άγιο Όρος
Ενδυμασία
Επίπλωση
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 157, εικ.255.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Παντοκράτορος
Σχέση με εικαστικό υλικό: Επάνω: Ο Ευαγγελιστής Μάρκος με την προσωποποίηση της Έμπνευσης. Κάτω: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς με τον γραμματέα του. Μικρογραφία στον περγαμηνό κώδικα 234 της Μονής Παντοκράτορος, που είναι γνωστός ως «Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου» και χρονολογείται μεταξύ 12ου και 13ου αιώνα.
Ο Μιχαήλ Ψελλός συναντά τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Δούκα. Μικρογραφία στον περγαμηνό κώδικα 234 της Μονής Παντοκράτορος, που είναι γνωστός ως «Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου» και χρονολογείται μεταξύ 12ου και 13ου αιώνα.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων