Ο Μιχαήλ Ψελλός συναντά τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Δούκα.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Ευαγγέλιον του Καλυβίτου.
Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου.
Περιγραφή: Μικρογραφία στον περγαμηνό κώδικα 234 της Μονής Παντοκράτορος, που είναι γνωστός ως «Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου» και χρονολογείται μεταξύ 12ου και 13ου αι (κωδ. 234, φ. 254α).
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 12ος - 13ος αι.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Λέξεις κλειδιά: Μονή Παντοκράτορος
Χειρόγραφο
Μικρογραφία
Κώδικας
Μιχαήλ Ψελλός
Μιχαήλ Δούκας
Ιωάννης Καλυβίτης
Τετραευάγγελο
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Μονή Παντοκράτορος
Σχέση με εικαστικό υλικό: Χρυσοΰφαντος επιτάφιος του 14ου αιώνα που φυλάσσεται στη Μονή Παντοκράτορος.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων