Ο Μιχαήλ Ψελλός συναντά τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Δούκα.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Ευαγγέλιον του Καλυβίτου.
Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου.
Περιγραφή: Μικρογραφία στον περγαμηνό κώδικα 234 της Μονής Παντοκράτορος. Ο κώδικας είναι γνωστός ως «Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου» και χρονολογείται μεταξύ 12ου και 13ου αιώνα.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 12ος-13ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Τετραευάγγελο (κώδ. 234, φ. 254α).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Παντοκράτορος
Μιχαήλ Ψελλός
Μιχαήλ Δούκας
Ιωάννης Καλυβίτης
Τετραευάγγελο
Προσωπογραφία
Άγιο Όρος
Ενδυμασία
Αυτοκράτορας
Λόγιος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 157, εικ.255.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Παντοκράτορος
Σχέση με εικαστικό υλικό: Χρυσοΰφαντος επιτάφιος του 14ου αιώνα που φυλάσσεται στη Μονή Παντοκράτορος.
Ο Απόστολος Παύλος. Μικρογραφία στον περγαμηνό κώδικα 234 της Μονής Παντοκράτορος, που είναι γνωστός ως «Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου».
Επάνω: Ο Ευαγγελιστής Μάρκος με την προσωποποίηση της Έμπνευσης. Κάτω: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς με τον γραμματέα του. Μικρογραφία στον περγαμηνό κώδικα 234 της Μονής Παντοκράτορος, που είναι γνωστός ως «Ευαγγέλιον του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου» και χρονολογείται μεταξύ 12ου και 13ου αιώνα.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων