Ασίνιος Πολλίων Γάιος, πολιτικός - συγγραφέας

Ο Γάιος Ασίνιος Πολλίων (Gaius Asinius Pollio) υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που μάλιστα είχε στενό φιλικό δεσμό με τον Καίσαρα αρχικά και τον Μάρκο Αντώνιο στη συνέχεια. Gaius Asinius PollioΠολιτικός και συγγραφέας, γεννήθηκε στη Ρώμη το 76 π.Χ. και πέθανε το 5 μ.Χ. (André, Asin.).

Άνθρωπος με πολλά χαρίσματα, είχε στην κατοχή του μια πολύτιμη συλλογή έργων τέχνης, ενώ η οικία του αποτελούσε τόπο συγκέντρωσης καλλιτεχνών και λογίων, όπως ο Έλληνας ιστορικός Τιμαγένης από την Αλεξάνδρεια (Πετρόχειλος, Ρωμ., 107). Αναντίρρητα έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Ρώμης, εγκαινιάζοντας τις δημόσιες αναγνώσεις έργων (recitationes) με νεαρούς ποιητές στην οικία του· πρακτική που στη συνέχεια καθιερώθηκε και ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της πνευματικής ζωής της Ρώμης.

Ακόμη σπουδαιότερη όμως, υπήρξε η εμμονή του να υλοποιήσει το όραμα του Ιούλιου Καίσαρα, να ιδρύσει δηλαδή στη Ρώμη την πρώτη Δημόσια Βιβλιοθήκη.asinios Με τα λάφυρα που είχε αποκτήσει από την εκστρατεία εναντίον των Πάρθων στη Δαλματία, ανέλαβε την οικοδόμηση της πρώτης δημόσιας βιβλιοθήκης της Ρώμης, ίσως λίγο μετά το 39 π.Χ.

Ελάχιστα στοιχεία διαθέτουμε για τη βιβλιοθήκη αυτή: ήταν κτισμένη σ’ ένα συγκρότημα δημοσίων οικοδομημάτων στο Atrium Libertatis (Shipley, Build · Clark, Care, 12-14) και ήταν εξοπλισμένη σύμφωνα με την επιθυμία του Καίσαρα, δηλαδή με δύο ξεχωριστά τμήματα, το ελληνικό και το λατινικό. Πρόκειται για την πρώτη διπλοβιβλιοθήκη, μιας σειράς αντίστοιχων βιβλιοθηκών που άρχισαν να κοσμούν τη Ρώμη, και τις επαρχίες της αργότερα, με πρωτοβουλίες αυτοκρατόρων και μελών της αριστοκρατίας (Βιβλ. ΙΙ, 131-142).

Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Όνομα/Προσωνυμία: Γάιος Ασίνιος Πολλίων (Gaius Asinius Pollio)
Ιδιότητα/Αξίωμα: Πολιτικός
Συγγραφέας
Τόπος γέννησης: Ρώμη
Τόπος δράσης: Ρώμη
Χρόνος γέννησης: 76 π.Χ.
Χρόνος θανάτου: 5 μ.Χ.
Χρόνος δράσης: 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Αναφέρει: Εικόνες
Ασίνιος Πολλίων Γάιος από τη Ρώμη
Κάτοψη της Παλατινής Βιβλιοθήκης, σχέδιο βασισμένο στον C. Callmer, από την έκδοση: «Antike Bibliotheken» (=Opuscula Archaeologica, III), Lund/Leipzig 1944, sel. 158.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Αιμίλιος Πόπλιος, συλλέκτης βιβλίων
Αιμίλιος Παύλος, πολιτικός - ρήτορας
Βιβλιοθήκες
Οι βιβλιοθήκες των γραμματικών
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων