Χρυσολωράς Μανουήλ, λόγιος

Ο Μανουήλ Χρυσολωράς (1355-1415), λόγιος και διπλωμάτης, εγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία το 1396, μετά από πρόσκληση του γραμματέα της φλωρεντινής Δημοκρατίας Coluccio Salutati, μεchrysol σκοπό να διδάξει ελληνικά στο Studium της Φλωρεντίας. Τις παραδόσεις του πλαισίωναν σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων και απέκτησε πολλούς μαθητές, καθώς οι διαλέξεις του δεν περιορίστηκαν μόνο στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και στον προσδιορισμό του ενδεδειγμένου τρόπου ερμηνείας και μετάφρασης των κλασσικών έργων.xrisolorasmanouil Από τα πρώτα μαθήματά του έγινε φανερό ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια για τη μελέτη της ελληνικής γραμματείας θα προσέκρουε στην έλλειψη κατάλληλων βοηθημάτων, καθώς καμία ελληνική βιβλιοθήκη στον ιταλικό χώρο δεν διέθετε σχετικό υλικό. Έτσι, με πρωτοβουλία του Palla Strozzi, ήδη από το 1397, οργανώθηκε αποστολή με σκοπό να αγοραστούν ελληνικά χειρόγραφα από την Ανατολή. Μεταξύ των κωδίκων που αποκτήθηκαν, πολλοί ανήκαν μάλιστα στον ίδιο τον Χρυσολωρά, ήταν η Κοσμογραφία του Πτολεμαίου, οι Βίοι Παράλληλοι του Πλουτάρχου, η Πολιτεία του Πλάτωνα και τα Πολιτικά του Αριστοτέλη.

Δεν είμαστε σε θέση να ανασυστήσουμε τη βιβλιοθήκη του Χρυσολωρά, γνωρίζουμε ωστόσο ότι αυτή πέρασε στην ιδιοκτησία του Strozzi, ενώ από έναν κατάλογο του 1431 φαίνεται ότι αριθμούσε 400 κώδικες περίπου.erotimataChryso Επρόκειτο για μια διπλοβιβλιοθήκη, κατά τα πρότυπα δηλαδή της ρωμαϊκής βιβλιοθήκης, όπως διαμορφώθηκε από τον 1o αιώνα: δύο τμήματα ξεχωριστά, το ελληνικό και το λατινικό. Το ελληνικό τμήμα εμπλουτίστηκε, πιθανόν, από μια άλλη ελληνική βιβλιοθήκη, αυτή του Δημητρίου Σκαράνου. Ο Strozzi δεν κληροδότησε το σύνολο της βιβλιοθήκης στα μέλη της οικογένειάς του· ένα τμήμα της πέρασε στη βιβλιοθήκη της μονής Santa Giustina στην Πάδοβα όπου προέτρεψε μάλιστα τους μοναχούς να φροντίζουν και να μη δανείζουν τα βιβλία, ενώ επισήμανε ότι τα ελληνικά είναι η μόνη γλώσσα που μπορεί να αναπτύξει την επιστημονική σκέψη. Όρισε εντούτοις με τη διαθήκη του ότι η Κοσμογραφία του Πτολεμαίου πρέπει να παραμείνει στην οικογένεια των Strozzi ως κειμήλιο (Βιβλ. V, 45-48, 62-63).

 

 

 

 

 

Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Όνομα/Προσωνυμία: Μανουήλ Χρυσολωράς
Ιδιότητα/Αξίωμα: Λόγιος
Τόπος δράσης: Φλωρεντία
Χρόνος γέννησης: 1355
Χρόνος θανάτου: 1415
Χρόνος δράσης: 14ος-15ος αι.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Πλάτων, φιλόσοφος
Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εικόνες
Μανουήλ Χρυσολωράς, [«Ερωτήματα»], Παρίσι, Gilles de Gourmont, αχρονολόγητο [1522] (Συλλογή Κ.Σπ. Στάικου)
Μανουήλ Χρυσολωράς. Προσωπογραφία του Διονύσιου Τσόκου (περ. 1350-1415).
Ο Μανουήλ Χρυσολωράς, χαρακτικό από την έκδοση: I. Bullart,«Academie des sciences et des arts», Άμστερνταμ 1682.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκες
Καθολικό Μουσείο
Η Λαυρεντιανή βιβλιοθήκη στη Φλωρεντία
Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Αββαείο του Αγίου Γάλλου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων
Εικαστικό Υλικό
Προβολή λιγότερων