Αττικός, μαικήνας των γραμμάτων

Ο Τίτος Πομπώνιος Αττικός (Τitus Pomponius Atticus) έζησε από το 109 ως το 32 π.Χ. και υπήρξε μία  εξέχουσα προσωπικότητα με απεριόριστες  γνώσεις της λατινικής και ελληνικής γλώσσας και λάτρης του αττικισμού (Wiseman, Pete). Το προσωνύμιο Αττικός οφείλεται τόσο στη μακρόχρονη παραμονή του στην Αθήνα όσο και στη γενναιόδωρη στάση του απέναντι στους Αθηναίους (Nepos, Att., 2, 4).

Ο Αττικός είχε οργανώσει ένα βιβλιογραφικό εργαστήρι στη Ρώμη, όπου απασχολούσε δούλους γραφείς, και ένα αντίστοιχο, αργότερα, στην Αθήνα, από όπου έστελνε βιβλία atticusστον Κικέρωνα και σε άλλους Ρωμαίους βιβλιόφιλους. Φαίνεται επίσης ότι είχε οργανώσει συστηματικά τη διοχέτευση του βιβλίου, τουλάχιστον Ρωμαίων συγγραφέων, σε διάφορα πνευματικά κέντρα της αυτοκρατορίας. Από κάποια στιγμή και μετά, κέντρο της εκδοτικής του δραστηριότητας ήταν η έπαυλη που έκτισε στην περιοχή της Χαονίας (βόρεια Ήπειρος), την οποία και είχε μετατρέψει σε επίγειο παράδεισο και την ονόμασε Αμάλθεια (Αμάλθειον) (Κικέρων, Ad Att., I, 16). Η έπαυλη αυτή ήταν διακοσμημένη με έργα τέχνης και παλαιές ελληνικές επιγραφές.

Για τον Κικέρωνα, όπως προκύπτει και από το σώμα των επιστολών που αντάλλαξαν, υπήρξε όχι μόνο επιστήθιος φίλος αλλά και άριστος φιλολογικός σύμβουλος σε θέματα ύφους και ουσίας, εξασφαλίζοντάς του έτσι την επιδιωκόμενη εκδοτική αρτιότητα (Βιβλ. ΙΙ, 77-101).

Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Όνομα/Προσωνυμία: Τίτος Πομπώνιος Αττικός (Τitus Pomponius Atticus)
Ιδιότητα/Αξίωμα: Λόγιος
Τόπος δράσης: Ρώμη
Αθήνα
Χαονία
Χρόνος γέννησης: 109 π.Χ.
Χρόνος θανάτου: 32 π.Χ.
Χρόνος δράσης: 2ος-1ος αι. π.Χ.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Κικέρων, συγγραφέας - πολιτικός
Εικόνες
In Epistolas Ciceronis ad Atticum, 1η σελίδα, έκδοση του Παύλου Μανούτιου, 1553.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Τυραννίων o Πρεσβύτερος, συλλέκτης βιβλίων
Lupus de Ferrières, λόγιος - συλλέκτης βιβλίων
Πετράρχης Φραγκίσκος, λόγιος
Κικέρων, συγγραφέας - πολιτικός
Διονύσιος, βιβλιοθηκάριος του Κικέρωνα
Μενόφιλος, βιβλιοθηκάριος του Κικέρωνα
Σωσίθεος, αναγνώστης του Κικέρωνα
Βιβλιοθήκες
Η δημόσια βιβλιοθήκη του Δυρραχίου
Σημειώσεις: Η Αντιγονεία ήταν η ενδοχώρα της αρχαία Χαονίας.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων