Απολλόδωρος από τη Δαμασκό, αρχιτέκτονας

Ο Απολλόδωρος από τη Δαμασκό, που γεννήθηκε γύρω στο 60 μ.Χ. και πέθανε το 130,  υπήρξε διάσημος αρχιτέκτονας την εποχή του Τραϊανού. Από τα πιο σημαντικά έργα του είναι το Ωδείο Apollodorus of Damascus(Δίων Κάσσιος, 69, 4), οι Θέρμες και η Αγορά του Τραϊανού, και, βέβαια, η διπλοβιβλιοθήκη του Τραϊανού με την περίφημη στήλη, την οποία στέφει  το άγαλμα του αυτοκράτορα  στο κέντρο του οικοδομικού συμπλέγματος (Bard., Arte). Την εποχή του Αδριανού ο Απολλόδωρος έπεσε σε δυσμένεια και οι δηκτικές παρατηρήσεις του για τα αρχιτεκτονικά σχέδια του αυτοκράτορα (Δίων Κάσσιος, 69, 4) είχαν ως αποτέλεσμα τη θανάτωσή του υπό το πρόσχημα εγκλημάτων που τάχα είχε διαπράξει (Der Klayne Pauly, 440 · Βιβλιοθήκη, 125).

apollodoros

Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Όνομα/Προσωνυμία: Απολλόδωρος
Ιδιότητα/Αξίωμα: Αρχιτέκτονας
Τόπος γέννησης: Δαμασκός
Τόπος δράσης: Ρώμη
Χρόνος γέννησης: π. 60 μ.Χ.
Χρόνος θανάτου: 130 μ.Χ.
Χρόνος δράσης: 1ος-2ος αι. μ.Χ.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Αδριανός, αυτοκράτορας
Τραϊανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας
Δίων Κάσσιος, πολιτικός - συγγραφέας
Βιβλιοθήκες
Βιβλιοθήκη του Τραϊανού
Εικόνες
Προτομή του Απολλόδωρου (Μοναχό, Glyptothek)
Αναπαράσταση της βορεινής πτέρυγας της βασιλικής Ulpia, σύμφωνα με σχέδια του Julien Guadet (1867), από την έκδοση: «Ruins of Ancient Rome».
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Αδριανός, αυτοκράτορας
Τραϊανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας
Αρχιτεκτονική
Η βιβλιοθήκη του Museo della Civiltà Romana
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων