Μονή Αγίου Διονυσίου

Το 1375 ιδρύθηκε στο Άγιον Όρος η μονή Διονυσίου από τον άγιο Διονύσιο, που καταγόταν από την Κορυτσά, με την οικονομική βοήθεια του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου Γ΄ Κομνηνού.

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης ως ευεργέτες και κτήτορες της Μονής αναφέρονται πολλοί ηγεμόνες της Βλαχίας και της Μολδαβίας, οι οποίοι τη διηύρυναν και τη agiou dionisiouσυμπλήρωσαν. Το 1520 ο Νεάγκος Βασσαράβας, βοεβόδας της Βλαχίας, έχτισε τον αμυντικό πύργο και κατασκεύασε το υδραγωγείο της Μονής. Ο πύργος, όπως και σε όλες τις μονές του Όρους, χρησίμευε ως παρατηρητήριο και κυρίως ως το τελευταίο καταφύγιο των μοναχών κατά τις πολιορκίες της μονής από τους πειρατές. Οι μονές επίσης, προστατεύονται από ψηλό τείχος, το οποίο τις περιέβαλλε απ’ όλες τις πλευρές.

Το έτος 1535 καταστράφηκε από πυρκαγιά μεγάλο μέρος της Μονής. Για την ανοικοδόμησή της φρόντισε ο Ιωάννης Πέτρος Λεποσιανός, βοεβόδας της Μολδοβλαχίας, με τα έξοδα του οποίου χτίστηκε η ανατολική πλευρά της Μονής και ανοικοδομήθηκε το καθολικό.

Πλουσιότατη είναι η γνωστή βιβλιοθήκη της μονής Διονυσίου, η οποία στεγάζεται σε αίθουσα στη νέα πτέρυγα που ανοικοδομήθηκε πρόσφατα και είναι από τις καλύτερα οργανωμένες dionysiou2βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους. Περιέχει 804 χειρόγραφους κώδικες, εκ των οποίων οι 125 είναι περγαμηνοί, απ΄αυτούς οι τρεις παλίμψηστοι, 641 χαρτώοι, 11 βομβύκινοι και 27 ειλητάρια, 22 περγαμηνά και 5 χαρτώα. Την πλειονότητα των χειρογράφων αυτών αποτελούν τα θεολογικού και λειτουργικού περιεχομένου, δηλαδή ευαγγέλια, πραξαπόστολοι, μαρτυρολόγια, πατερικά έργα (λόγοι, ομιλίες, ασκητικά και νηπτικά), λειτουργίες, χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής αλλά και έργα κλασσικών συγγραφέων. Από όλα αυτά 58 κώδικες και ειλητάρια είναι ιστορημένα με μικρογραφίες και πλούσια κοσμημένα επίτιτλα και αρχικά γράμματα (Θησαυροί Α, 36-43).

 

 

 

 

 

Επωνυμία: Βιβλιοθήκη Μονής Διονυσίου
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Τόπος ίδρυσης: Άγιο Όρος
Τόπος λειτουργίας: Άγιο Όρος
Χρόνος ίδρυσης: 1375
Αναφέρει: Εικόνες
Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, Άγιον Όρος.
Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος (κώδ. 2, φ. 41β).
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιοθήκες
Προβολή λιγότερων